46 بازدید 0 نظر ۱۱:۱۰ ق.ظ

در زبان عربی ابتدا  زمان فعل را با توجه به شناسه همراهش شناسایی میکنیم که فعل ما در زمان ماضی،مضارع یا مستقبل خواهد بود. در زبان عربی هم مانند زبان  فارسی و اینگلیسی و سایر زبان ها  افعال منفی وجود دارد. شناسه منفی کردن فعل  ماضی در زبان عربی « ما » می باشد. ما […]

بیشتر بخوانید