در ویدیو آموزش الگو و دنباله ریاضی دهم خلاصه ای از نکات الگوهای خطی و غیرخطی درجه ۲ را با هم یاد آوری می کنیم. خلاصه نکات دنباله های خطی و غیرخطی درجه دو فرمول جمله عمومی دنباله الگوهای خطی tn = an + b است که a مقدار ثابتی است که میزان افزایش یا […]

بیشتر بخوانید