در این جلسه گفتار دوم از فصل سوم را براتون شرح میدم که بخش اولش شامل: تهویه ششی خواهد بود در تهویه ششی، شش ها جایگاه اون ها ویژگیشون، ساختارشون و نقششون رو براتون بیان می کنم و در انتهای جلسه سعی میکنم حجم های تنفسی را براتون تعریف کنم و تفاوت اون ها رو […]

بیشتر بخوانید