آموزشگاه ونوس

فیلم ها

43
0

تحلیل نمودار سرعت زمان

استاد یحیوی در این قسمت تحلیل نمودار سرعت زمان و محاسبه شتاب و جابه جایی از روی آن را به طور کامل آموزش داده است.

دسته بندی مباحث

هیچ محتوایی یافت نشد !