مهندس احسان فراهانى

کارشناسی فیزیک کاربردی و مدیریت  کارشناس ارشد MBA موسس شرکت نرم افزار آموزشی فیزیک و شیمی (پژواک) مشاور و مدرس دانشگاه و مدارس برتر کشور ehsan.farahani1982@gmail.com

فیلم ها

119
0

آموزش فیزیک نهم – ماشین ها (تمرین ۷) – دبیرستان سروش

برای حل نمونه سوال مزیت مکانیکی با جواب در فیلم آموزشی علوم نهم ماشین ها ابتدا کمی راجع به خود مزیت مکانیکی و همینطور انواع و فرمول مزیت مکانیکی مرور می کنیم. مزیت مکانیکی چیست؟ تقویت و چندین برابر شدن نیروی اعمال شده توسط یک سیستم، ابزار و یا هر گونه ماشین است. مزیت مکانیکی […]

116
0

آموزش فیزیک نهم – ماشین ها ( تمرین ۶) – دبیرستان سروش

در یک قیچی فلزبری، طول دسته ها ۲۰ سانتی متر و طول تیغه ها، ۴ سانتی متر است. اگر نیروی وارده به دسته ها ۲۰۰N باشد، بر چه نیروی مقاومی می توان غلبه کرد؟ تیغه های قیچی فلز بری کوتاه تر از دسته های آن است پس بنابراین LR کوتاهتر از LE خواهد  بود. طول […]