استاد دهقان

فیلم ها

45
0

چندضلعی ها ۲|هندسه هشتم

با ما همراه باشید تا با حل چند تست از چندضلعی ها با مفاهیم ریاضی هشتم آشنا شوید و به راحتی آن را یاد بگیرید.

36
0

چندضلعی ها|هندسه هشتم|

با ما همراه باشید تا چند تست از چندضلعی ها در هندسه باهم حل کنیم.با جدیدترین روش ها هندسه را یاد بگیرید.

دسته بندی مباحث

هیچ محتوایی یافت نشد !