محمد برازنده

کارشناس ارشد هندسه از پلی تکنیک تهراناستاد دانشگاه معماری و هنر پارس تهرانمدرس ریاضی مدارس برتر تهران(مفید،سروش،امام صادق(ع)،نمونه دولتی و ...)مدیر دپارتمان ریاضی دبیرستان سروشمدیر تولید محتوا مجتمع آموزشی سروشمدرس کارگاه های تولید محتوا و کلاس معکوسمؤلف اولین کتاب هوشمند ایران (ریاضی۱۰ خوان آموز)مؤلف بیش از ۵۰۰۰ دقیقه فیلم آموزشی نسل چارم (SPL)Email:   M.Barazandeh@aut.ac.irTelegram:   @M2Barazandeh 

فیلم ها