محمد برازنده

کارشناس ارشد هندسه از پلی تکنیک تهران استاد دانشگاه معماری و هنر پارس تهران مدرس ریاضی مدارس برتر تهران(مفید،سروش،امام صادق(ع)،نمونه دولتی و ...) مدیر دپارتمان ریاضی دبیرستان سروش مدیر تولید محتوا مجتمع آموزشی سروش مدرس کارگاه های تولید محتوا و کلاس معکوس مؤلف اولین کتاب هوشمند ایران (ریاضی۱۰ خوان آموز) مؤلف بیش از ۵۰۰۰ دقیقه فیلم آموزشی نسل چارم (SPL) Email:   M.Barazandeh@aut.ac.ir Telegram:   @M2Barazandeh  

فیلم ها