استاد مرجان وکیلی اقدم

مدرس : علوم مقطع : دوره اول متوسطه پست الکترونیک : marjan312@yahoo.com شماره تماس: ۰۹۱۲۶۲۱۴۰۹۴ شروع فعالیت از سال: ۱۳۸۸ همکاری با آموزشگاه های الغدیر قلم چی ، خانه ریاضی ، مدرسان برتر مدرس محصولات آموزشی تصویری online علوم در خانه ی ریاضی طراحی آزمون موسسه خانه ریاضی تدریس در مدارس سرای دانش ، دانش مفید و کیمیای سعادت