فیلم قسمت ب :   این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید در این تمرین معادلات توان دار مختلف داده شده را حل میکنیم.

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید توان های طبیعی را بررسی کردیم اینک به بررسی توان های گویا میپردازیم در این تمرین اعداد با توان های گویا را ساده میکنیم.  

بیشتر بخوانید