در این فیلم می توانید نمونه سوالات امتحانی فصل توان و جذر از ریاضی هشتم را به خوبی بیاموزید. دانلود نمونه سوالات ریاضی هشتم فصل توان و جذر با جواب : دانلود فایل pdf نمونه سؤالات

بیشتر بخوانید

در این فیلم می توانید نمونه سوالات امتحانی فصل جبر و معادله از ریاضی هشتم را به خوبی بیاموزید. دانلود نمونه سوالات: دانلود فایل pdf نمونه سؤالات ۱- جمله n ام الگوهای زیر را بنویسید. … ,۲۶ ,۲۰ ,۱۴ ,۸ (الف با دقت در اعداد الگوی بین اعداد را حدس می زنیم. می بینیم هر […]

بیشتر بخوانید