این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید استفاده کردن از دستور پیدا کردن مقدار تقریبی رادیکال ها در این تمرین  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید بررسی خواص رادیکال های و استفاده از آنها در تمرین ها و توضیحات دیگر. در این بخش در هر قسمت علامت اعداد مختلف را مشخص میکنیم.  

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید بررسی خواص رادیکال های و استفاده از آنها در تمرین ها و توضیحات دیگر.در این تمرین از خواص رادیکال استفاده کرده و عبارت های رادیکالی داده شده را ساده تر میکنیم. […]

بیشتر بخوانید

این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است. برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید با توجه به تعاریف صورت گرفته که ریشه های دوم تا پنجم را توضیح دادیم ریشه nام را هم توضیح میدهیم.  

بیشتر بخوانید