0

مقایسه ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی

دستگاه ایمنی ذاتی یا غیر اختصاصی Innate immune system یا ایمنی طبیعی نخستین سطح محافظتی بدن است و شامل یاخته هایی است که به شکل عمومی بیمارگرها را در بدن یافته و نابود می کنند، اما بر خلاف دستگاه ایمنی تطبیقی adaptive immune system (که تنها در مهره داران یافت می شود)، پاسخی که توسط […]