0

تدریس الکترو قلب نگاری – موسسه آلا

همون طور که وعده داده بودم در انتهای گفتار یک از فصل چهارم که شامل قلب بود ما موضوع الکترو قلب نگاری رو براتون توضیح می دیم و چون مبحث کمی هست بلافاصله به مجموعه پرسش هایی که برای هفته آموزشی سیزده هست در این جلسه پاسخ گویی می گنیم که کاملا مطلب آموزشی هفته […]