0

تدریس تنظیم دستگاه گردش خون در انسان – موسسه آلا

در این جلسه قصد دارم که بخش دوم هفته آموزشی پانزده که باقی مانده ی انتهایی گفتار دوم یعنی رگ های خونی بود رو براتون توضیح بدم که شامل تنظیم دستگاه گردش خون خواهد بود. در اینجا شما آشنا می شید که دستگاه گردش خون توسط چهار دستگاه شامل دستگاه عصبی، هوزمون ها، ساز و […]