0

گوارش در روده باریک – تدریس – موسسه آلا

بچه ها در این جلسه ما گوارش روده باریک رو خواهیم داشت اگه خاطرتون باشه در جلسه قبل گوارش غذا در معده رو یاد گرفتیم الان بعد از معده رسیدیم به روده باریک، گوارش رو در روده باریک خواهیم دید که شامل گوارش شیمیایی و گوارش مکانیکی هستش حرکات روده باریک رو بررسی می کنیم […]
1

گوارش و جذب مواد غذایی در روده باریک – موسسه آلا

در این جلسه جذب مواد غذایی که در رژیم غذایی انسانها یافت میشه رو با هم دیگه بررسی می کنیم که خواهیم دید شامل واحدهای سازنده پروتئینها، کربوهیدارتها و لیپیدها خواهد بود. چون اینها درشت مولکولهایی هستند که توی رژیم غذایی ما یافت میشه. واحدهای سازنده پروتئینها آمینواسیدها، کربوهیدراتها واحد سازندشون گلوکز و لیپیدها هم […]