بچه ها همون طور که وعده کرده بودیم در این جلسه به نمونه سوالات و و پرسش ها و تست هایی که مربوط میشه به مطلب آموزشی گفتاردوم از فصل دوم کتاب زیست دهم پاسخ می دیم، این تست ها شامل سوالات گوارش غذا در دهان و گوارش غذا در معده خواهد بود با هم […]

بیشتر بخوانید