در این جلسه بخش مبادلۀ دستگاه تنفس رو براتون توضیح میدم که شامل نایژک مبادله ای خواهد بود به اضافه کیسۀ حبابکی که خود کیسۀ حبابکی از اجتماع حبابک ها تشکیل شده. در ادامه حبابک ها رو براتون تشریح میکنم. در انتهای جلسه خواهیم دید که حمل و نقل گازها توسط چه مکانیزم هایی اتفاق […]

بیشتر بخوانید