0

یاخته کشنده طبیعی

یاخته های کشنده ی طبیعی حدود 5 تا 15 درصد کل لنفوسیت های بدن را تشکیل می دهند . ان ها سلول های سرطانی را مورد حمله قرار داده و از بدن در برابر انواعی از عفونت ها محافظت می کنند . این یاخته ها به طور مداوم سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با […]