مقالات آموزشی بین جو‌، برای آینده تحصیلی شما

با مقالات آموزشی بین جو آماده ۲۰ گرفتن باشید !

تیم آموزشی تشکیل شده از زبده‌ترین اساتید

مدرسه مجازی بین جو

فیزیک به زبان ساده ...

سینماتیک

سینماتیک (‌حرکت شناسی‌)

۱۱۶فروش
۲۰۴۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف

ریاضی به زبان ساده ...

شیمی به زبان ساده ...

واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

۱۴۲فروش
۱۴۵۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف

هندسه به زبان ساده ...

ماتریس و دترمینان

ماتریس و دترمینان

۱۷۶فروش
۱۸۳۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف

علوم تجربی به زبان ساده ...

مجموعه کامل علوم تجربی پایه هفتم

دوره کامل آموزش علوم تجربی پایه هفتم

۷۳۲فروش
۱۴۵۵۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف