مقالات آموزشی بین جو، برای آینده تحصیلی شما

با مقالات آموزشی بین جو آماده ۲۰ گرفتن باشید !

تیم آموزشی تشکیل شده از زبده‌ترین اساتید

مقالات آموزشی بین جو

فیزیک به زبان ساده ...

سینماتیک (‌حرکت شناسی‌)

۱۱۶فروش
۲۰۴۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف

شیمی به زبان ساده ...

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

۱۴۲فروش
۱۴۵۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف

هندسه به زبان ساده ...

ماتریس و دترمینان

۱۷۶فروش
۱۸۳۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف

علوم تجربی به زبان ساده ...

دوره کامل آموزش علوم تجربی پایه هفتم

۱۱۶فروش
۱۴۵۵۰۰ تومان
۲۰٪ تخفیف