صفت و ترتیب صفات

صفت و ترتیب صفات | گرامر درس ۲ زبان دهم

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

 

صفت چیست؟

صفت گلمه ایست که اسم را توصیف می کند و اطلاعات بیشتری از آن به ما می دهد. هرگاه صفتی را در جمله ببینیم، حتما اسم و یا ضمیری نیز در کنار آن صفت موجود خواهد بود. برای مثال:

The man is clever.

She is a tall girl.

He is fat.

جایگاه صفت در جمله

 1. قبل از اسم

مثال: Heavy chair, large room

 1. بعد از افعال ربطی

مثال: they are kind He feels good.

افعال ربطی چیست؟

به نظر رسیدن look
بودن be

 

به نظر رسیدن appear
به نظر رسیدن seem
شدن become

 

شدن get
احساس کردن  feel
مزه دادن taste

 

بو دادن smell
شدن، رشد و پرورش دادن grow
شدن go
شدن turn
ماندن stay
ماندن remain
به نظر رسیدن sound

 

تست:

 . …. The man standing there looks

Carefully

Slowly

Friendly

Quickly

پاسخ:

فعل look در اینجا به معنی به نظر رسیدن و یک فعل ربطی است، که بعد از آن باید صفت قرار گیرد. پس در گزینه ها به دنبال صفت می گردیم.

گزینه اول، carefully  صفت نیست بلکه قید حالت است و صفت آن careful می باشد. گزینه دوم، slowly نیز قید بوده و صفت آن slow است. گزینه سوم، friendly صفت است چرا که با حذف ly از انتهای آن کلمه friend باقی مانده اسم است. پس friendly صفت بوده و به معنی مهربان است. گزینه آخر نیز قید است.

پس گزینه ۳ صحیح است.

نکته! برخی کلمات دارای ly بوده اما صفت هستند مانند:

Ugly, silly, lovely, friendly, deadly

تشخیص صفات در انگلیسی

برای تشخیص می توانیم با حذف ly از انتهای آن، کلمه باقی مانده را بررسی کنیم که صفت است یا اسم. اگر اسم باقی بماند، آن کلمه صفت خواهد بود.

ترتیب صفات قبل از اسم

اگر برای یک اسم چند صفت به کار رفته باشد، باید بدانیم بر چه ترتیبی باید آن ها را ذکر کنیم.

 • صفات شمارشی و ترتیبی

اولین صفتی که به کار می رود، تعیین کننده ها یا شمارنده ها هستند، یعنی صفات شمارشی شامل:

A, an, the, this, those, my, his, their, ….

اگر صفات شمارشی و ترتیبی را همزمان داشته باشیم، اول صفات ترتیبی و سپس صفات شمارشی به کار می روند. مثلا: The first two , ….

 • صفت کیفیت نظیر: زیبا، زشت، شلوغ، خلوت، مبهوت و …

Confused, confusing, beautiful, surprising, surprisingly,…

 • صفت اندازه

این صفات نیز میزان کوچکی و بزرگی اسم توصیف شده را نشان می دهند.

نظیر: large, little, small, giant, huge, long, wide

 • صفت رنگ

رنگ ها که برای همه ما آشنا هستند نظیر: brown, blue, red, green, pink, purple, gray, …

 • صفت ملیت

این صفت نیز محل و یا ملیت اسم را نشان می دهد. نظیر Italian, Japanese , Korean, Iranian, …

 • صفت جنس

مثلا ممکن است اسم توصیف شده از جنس شیشه ای:glass ، فلزی: metal ، سنگی: stone ، کتانی (از جنس کتان): cotton ، ابریشمی: silk ، چرمی:  leatherو … باشد.

نکته!

 • صفات قدمت نظیر: old, new, antique, young, ancient , … نیز بعد از اندازه و قبل از رنگ به کار می روند.
 • صفت شکل نیز که مهم ترین آن ها، , round fat, wide, square, pyramid, circle,   است که این صفت هم مانند صفت قدمت، بعد از اندازه قرار می گیرد و اگر همزمان با آن صفت قدمت نیز داشته باشیم، بعد از صفت قدمت.

نکته!

 • صفات کاربردی بعد از تمام صفات و قبل از اسم می آیند.

برای مثال: کامپیوتر شخصی: personal computer ، قاشق چای خوری: tea spoon ، میز اداری: office desk ، دبیر تاریخ: history teacher و …

برای به خاطر سپردن بهتر ترتیب صفات در زبان انگلیسی بهتر است ابتدای حرف آن ها را کنار هم بگذاریم و با آن ها کلمه ای درست کنیم.

راستی! فیلم نمونه سوالات درس ۱ و ۲ زبان انگلیسی دهم را هم از دست ندین!

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *