فرآیند ترجمه و پروتئین سازی

فرآیند ترجمه و پروتئین سازی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

 

ترجمه: سنتز یک پروتئین از روی الگوی mRNA است. این فرآیند توسط چند مولکول کلیدی انجام می شود که شامل: mRNA، زیرواحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم، tRNA و فاکتور آزادسازی یا خاتمه هستند.

این فرآیند شامل سه مرحله آغاز، طویل سازی و خاتمه است.

mRNA یوکاریوتی که از اجزای دخیل در ترجمه است، انتهای ۳` منحصر بفردی دارد که دُم پلی (A (Poly-A Tail نامیده می شود.

mRNA همچنین حاوی کدون برای آمینواسیدهای اختصاصی است و یک کلاهکِ متیله شده نیز در انتهای ۵` خود دارد.

۱. مرحله آغاز

مرحله آغاز ترجمه زمانی است که زیرواحد کوچک ریبوزوم به کلاهک متصل شده و به سمت ناحیه آغاز ترجمه حرکت می کند.

tRNA مولکول کلیدی دیگر شرکت کننده در ترجمه است. هر tRNA دارای آنتی کدونی است که مکمل یک کدون بر روی mRNA بوده و به آن متصل می شود.

اولین کدون mRNA معمولا ، AUG است. انتهای دیگر tRNA به آمینواسید مربوطه متصل است. مثلا، متیونین آمینواسیدی است که به کدون AUG مربوط می شود.

 

 

ترجمه mRNA

۲. مرحله طویل سازی

حال، زیرواحد بزرگ ریبوزوم متصل شده تا جایگاه پپتیدی یا P-site و جایگاه آمینواسیدی یا A-site را ایجاد کند.

اولین tRNA وارد جایگاه p  شده و دومین tRNA وارد جایگاه A می شود و مکمل دومین کدونِ mRNA است. سپس متیونین به آمینواسید جایگاه A منتقل شده، tRNA اولی خارج می شود و ریبوزوم در طول mRNA حرکت می کند. حالا tRNA بعدی وارد جایگاه A می شود.

به این ترتیب طویل سازی ادامه می یابد. و پپتید در حال رشد به طور مداوم به tRNA جایگاه A منتقل شده، ریبوزوم روی mRNA حرکت می کند و tRNA های جدید وارد می شوند.

۳. خاتمه

وقتی یک کدون پایان در جایگاه A قرار بگیرد، یک فاکتور آزاد کننده به جایگاه A وارد می شود و ترجمه پایان می یابد.

در مرحله خاتمه ی ترجمه، ریبوزوم و سایر اجزا جدا می شوند و پپتید تازه سنتز شده نیز آزاد می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *