تقسیم میوز 1

تقسیم میوز ۱ چه مراحلی را طی می کند؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

 

پروفاز میوز ۱

در مرحله پروفاز میوز ۱، جفت سانتریول ها از هم جدا شده و به سمت دو قطب سلول حرکت می کنند. در ادامه غشای هسته و شبکه آندوپلاسمیِ آن از بین می روند و رشته های دوک شروع به شکل گیری می کنند.

در آخر نیز، کروموزوم ها مضاعف شده و به شکل تتراد در خواهند آمد. در واقع، زمانی که دو کروموززوم همتا از طول کنار یکدیگر قرار بگیرند، ساختاری چهار کروماتیدی با دو سانترومر به نام تتراد می سازند.

شکل گیری تتراد، مهم ترین قسمت این مرحله است.

نکته!

تعداد تترادها در تقسیم میوز برابر با نصف تعداد کروموزوم سلول مادر است. به عنوان مثال، در طول تقسیم میوز در سلول های ۴۶ کروموزومی انسان، ۲۳ عدد تتراد شکل می گیرد.

متافاز میوز ۱

دومین مرحله در میوز ۱، متافاز است. در این مرحله تترادهای به وجود آمده در راستای استوای سلول قرار می گیرند. در واقع، نحوه قرارگیری تترادها که در این مرحله مشخص می شود، نوترکیبی و تنوع ژنتیکی در میان جانداران می شود.

آنافاز میوز ۱

در این مرحله از میوز۱ ، رشته های دوک به سمت قطب های سلول کوتاه شده و کروموزوم های همتا را همراه خود به سمت دو قطب سلول می برند.

کروموزوم ها همچنان مضاعف و  فشرده هستند و عدد کروموزومی نیز بدون تغییر باقی مانده است.

 

 

میوز1

تلوفاز میوز ۱

در مرحله تلوفاز است که دوک تقسیم از بین می رود و غشای هسته در اطراف کروموزوم های هر دو قطب سلول تشکیل می شود. در نتیجه یک سلول با دو هسته هاپلوئید مضاعف شکل خواهد گرفت.

سیتوکنز

بعد از تلوفاز در تقسیم میوز۱، سیتوکنز رخ می دهد. و در طول آن با تقسیم سیتوپلاسم، میوز ۱ خاتمه می یابد.

محصول میوز ۱

محصول این تقسیم سلولی، دو سلول هاپلوئیدی مضاعف با فرمول های ژنتیکی متفاوت است. به عنوان مثال، در انسان بعد از تقسیم میوز ۱، دو سلول دارای ۲۳ کروموزوم با سیتوپلاسم نامساوی به نام اسپرماتوسیت در مردان و در زنان نیز دو سلول ۲۳ کروموزومی با سیتوپلاسم نامساوی به نام های اووسیت و گویچه قطبی است.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *