گذشته استمراری زبان انگلیسی پایه دهم درس سوم

ساختار زمان گذشته استمراری چگونه است ؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

Past progressive & reflexive

زمان گذشته استمراری ( Past progressive ) بیشتر برای وقتی به کار میرود که معمولا برای بیان کردن کارهایی  استفاده می شود که در زمان گذشته اتفاق رخ داده است و مدتی ادامه داشته است ولی حدود زمانی آن ها به طور دقیق معلوم نیست یا مهم نیست استفاده می شود .

 

گذشته استمراری زبان انگلیسی پایه دهم درس سوم

 

به مثال های زیر توجه فرمایید :

دیروز او داشت خیاطی می کرد .

هفته گذشته داشتم به کوه رفتم .

دیروز داشتم کتاب را مینوشتم .

من هفته پیش بیمارستان بودم.

در فارسی گذشته های استمراری به این شکل است اما بهتر است به در گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری توجه کنیم .

ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری

در جملات مثبت و ساده ساختار گذشته استمراری به شکل زیر است.

 

 ادامه جمله+ ing + فعلwas/were + فاعل

 

ادامه جمله ing + فعل was/were فاعل
The book reading was I
The book reading were  You
The book reading was He
The book reading was She
The book reading was We
The book reading were They

 

 

گذشته استمراری زبان انگلیسی پایه دهم درس سوم

 

نکته : فعل های Was و Were گذشته فعل های کمکی to be هستند .

چند مثال از جملات گذشته استمراری

او دیروز عصر داشت فیلم می دید

he was watching a film yesterday in the evening

دیروز این موقع داشتم با دوستم حرف میزدم

I was talking to my friend at this time yesterday

او داشت اتاقش را تمیز میکرد که یک نفر در زد

she was cleaning her room when somebody  knocked at the door

مهران ساعت پنج کار ساحل نشسته بود

Mehran was sitting On the beach five O’clock yesterday

وقتی در حال تماشا کردن تلویزیون نبودم،تفنم زنگ زد

The phone rang when I was watching TV

ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری جملات منفی

در این نوع جملات فعل to be  به شکل منفی بیان می شود شکل منفی فعل be to  به شکل زیر است :

Were not : weren’t

Was not : wasn’t

ادامه جمله

ing + فعل

Was not/were not

Was’t/weren’t

فاعل

The book

reading

Wasn’t

I

The book

reading

Weren’t

 You

The book

reading

Was not

He

The book

reading

Was not

SHE

The book

reading

Were not

WE

The book

reading

 

Weren’t

THEY

 

 چند مثال از جملات منفی گذشته استمراری میخوانیم :

 

 

او دیروز این موقع در حال حرف زدن با دوستم نبود

 

I was not talking to my friend at this time yesterday

 

او دیروز عصر در حال فیلم دیدن نبود

 

he was not watching a film yesterday in the evening

 

او در حال تمیز کردن اتاقش نبود که یک نفر در زد  

she wasn’t cleaning her room when somebody  knocked at the door

 

مهران ساعت پنج کار ساحل ننشسته بود  

Mehran wasn’t sitting On the beach five O’clock yesterday

 

وقتی در حال تماشا کردن تلویزیون نبودم ، تلفنم زنگ زد  

The phone rang when I wasn’t watching TV

 

ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری جملات سوالی 

 ساختار گرامر زبان انگلیسی گذشته استمراری جملات سوالی بدین شکل است که فعل های

to be به اول جمله اضافه می شود و معنی آیا دارد ساختار این جملات به شکل زیر است :

ادامه جمله + ing + فعل + فاعل + Was/were

به مثال های پایین توجه کنید :

 

ادامه جمله ing + فعل فاعل was/were
?The book reading I was
?The book reading You were
?The book reading He was
?The book reading She was
?The book reading We were
?The book reading They were

 

در قسمت بالا مثال هایی  که برای  جملات مثبت و منفی به کار بردیم جالا به شکل سوالی مینویسیم :

 

او دیروز عصر داشت فیلم می دید

was he watching a film yesterday in the evening

دیروز این موقع داشتم با دوستم حرف میزدم

was I talking to my friend at this time yesterday

او داشت اتاقش را تمیز میکرد که یک نفر در زد

was she cleaning her room when somebody  knocked at the door

فرید ساعت پنج کار ساحل نشسته بود

Was  Farid sitting On the beach five O’clock yesterday

نکته : زمانی که فعل به e ختم شود ، پس از اضافه کردن  ing  پسوند e  حذف می شود توجه داشته  باشید در صورت ختم شدن فعل بهee , o e  و یا فعل you  بدون تغییر می ماند .

به مثال های پایین دقت کنید .

Come ——> Coming

 Agree —–> agreeing

تکته : is  و are میتوانید به صورت مخفف بنویسید مانند she isn’t reading a book they are’ing a book

نکته : در افعالی که فعل به ie  ختم می شوند ، بعد از اضافه شدن ing  به فعل ie  به y تبدیل می شود.

همانند گرامر حال ساده درگرام زبان انگلیسی استمراری نیز برخی افعال به کار نمی روند مانند :

Like

Love

Want

Know

Need

Hate

Prefer

mean

در این لینک میتوانید نمونه سوالات درس ۱ و ۲ را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *