اسم تفضیل

اسم تفضیل چیست و چگونه ساخته می شود؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

 

اسم تفضیل برای بیان برتری یک فرد و یا شیء نسبت به دیگری یا بیان کم تر و زیادتر بودن یک صفت به کار می رود. برحسب اینکه از فعل ثلاثی مجرد و یا مزید ساخته شود بر وزن «أَفعَل» است.

و اگر از فعل ثلاثی مزید ساخته شود، قبل از آن «أشدّ» یا «أکثر» قرار داده و مصدر فعل را به صورت منصوب بعد از آن ذکر می کنیم. مانند:

  • ثلاثی مجرد زیدٌ أکبرُ من سعید (زید بزرگ تر از سعید است)
  • ثلاثی مزید : علی اکثر أحساناً من موسی: علی نیکو کارتر از موسی است.

برای ساختن اسم تفضیل از ثلاثی مزید، مصدر آن را به صورت منصوب ذکر می کنیم و قبل از آن یک «اکثر» یا «أشدّ» به کار می بریم.

اسم تفضیل برای مؤنث بر وزن «فُعلی» است.

نکته!

چنانچه اسم تفضیل دلالت بر «عیب، رنگ و زینت» داشته باشد مانند ثلاثی مزید ساخته می شود. مانند:

رنگ: الدم أشدّ إحمراراً من الشّفه: خون قرمزتر از لب است.

زینتهذا البیت أکثر جمالاً من الآخر: این خانه زیباتر از دیگری است.

(کلمه «جمال» که به معنای زیبایی است و به هر دو شکل: أجمل / اکثر جمالاً می تواند به کار رود.)

مثال:

– قال الصادق (ع): «أغنی الغنیّ من لم یکن للحرص أسیراً».

– قال علی بن الحسین (ع): «أعلی درجات الورع أدنی درجات الیقین و أعلی درجات الیقین أدنی درجات الرّضی».

– إنَّ الذی سمک السماء بنی لنا                  بیتاً دعائمه أعزُّ و أطولُ

انواع کاربرد اسم تفضیل

  1. چنانچه اسم تفضیلی بدون “ال” باشد و مضاف نیز واقع نشده باشد، حتما با “مِن” همراهست.

مانند عبارت معروف “أظهر مِن الشمس”

۲. اگر با “ال” همراه باشد، بدون “مِن” آمده و در تعداد و جنس برابر با کلمه قبل از خود است.

به عنوان مثال: الطالبان الأفضلان

۳. اگر اسم تفضیل به یک اسم معرفه اضافه شده باشد، باز هم بدون “مِن” بوده و حتما به صورت مفرد مذکر می آید. حتی اگر کلمه قبلی آن مؤنث، مثنی و یا جمع باشد.

مثال: زینب أحسن إمرأهٍ.

 

اسم فاعل فعل مزید هم با فیلم آموزشی به راحتی یاد بگیر!

 

 

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *