کنکور های خارجی

 • ;

  محمد علیزاده

  آقای محمد علیزاده 

  کارشناسی ارشد هندسه دانشگاه امیرکبیر

  کارشناسی ریاضیات خواجه نصیر 

  2سال سابقه تدریس هندسه،ریاضیات و هوش (yos) در موسسه متروپل

  2 سال سابقه تدریس ریاضی وهندسه در دبیرستان سروش 

  2 سال سابقه تدریس هندسه در مجتمع المهدی

  1 سال تدریس هندسه در دبیرستان فاطمه الزهرا

  2 سال تدریس المپیاد ریاضی و IMC در دبیرستان امام حسین

  1 سال تدریس هندسه در فرزانگان 6

  تالیف هندسه پرسمان گاج

  تالیف کتاب کار پرسمان گاج

  تالیف هندسه بانک تست هندسه نشر دریافت

  تالیف آزمون هندسه تحلیلی انتشارات نیک انجام


  مهندس لکستانی

  آزمون یوس اصلی ترین موضوع این کانال است که با دسته بندی دقیق شما را برای موفقیت در این آزمون آماده میسازد و به زودی آزمون های دیگر کشور ها در این کانال پوشش داده میشود.

  ;