بین جو بستری برای آموزش آنلاین ویدئو محور و بازی محور دروس کنکور ، ابتدایی( دبستان) و دبیرستان است که شامل دروسی مانند ادبیات ، فیزیک ، ریاضی ،زیست ، عربی و ... است.