خواص رادیکال-تدریس-خوان آموز

خواص رادیکال-تدریس-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

بررسی خواص رادیکال های و استفاده از آنها در تمرین ها و توضیحات دیگر خواص رادیکال-تدریس-خوان آموز