توان های گویا-تدریس-خوان آموز

توان های گویا-تدریس-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

توان های طبیعی را بررسی کردیم اینک به بررسی توان های گویا میپردازیم توان های گویا-تدریس-خوان آموز