آشنایی انواع اتحادها

آشنایی انواع اتحادها

اتحادها مبحثی شیرین و در عین حال ساده می باشند که شما به راحتی با حل کردن چند مثال خوب از آن ها این مبحث را یاد می گیرید و هیچ مشکلی نخواهید داشت.

انواع اتحاد ها:

1.مربع دو جمله ای

2.مربع سه جمله ای

3.مزدوج

4. جمله مشترک

5.مکعب دو جمله ای

6.چاق و لاغر

 

در این ویدئو اتحادهای جبری موارد (ث) و (ج) برای کلاس نهم اختیاری است و مربوط به ریاضی دهم می باشد.