تدریس-IMC2006

تدریس-IMC2006
در این ویدیو ما یکی از سوالات IMC2006 به طور قابل فهم حل می کنیم.