فیزیک پایه نهم-ماشین ها-دبیرستان سروش

فیزیک پایه نهم-ماشین ها-دبیرستان سروش
ما در این ویدیو حل یکی از سوالات پر کاربرد فصل ماشین ها را به شما آموزش میدهیم. گروه RSR