جداسازی مخلوط ها(علوم هشتم)

جداسازی مخلوط ها(علوم هشتم)
اجزای یک مخلوط را چگونه جدا کنیم؟کاغذ صافی،قیف جداکننده و....در ادامه با ما همراه باشید جداسازی اجزای مخلوط را از صفر تا صد باهم یاد بگیریم.