روشهای ایجاد گرما برای سوختن

روشهای ایجاد گرما برای سوختن

چگونه با باتری آتش درست کنیم؟

یکی از وجه های مثلث آتش که لازمه سوختن است، گرما است. علاوه بر شعله کبریت، فندک، اصطکاک و ایجاد جرقه و... روش های دیگری نیز برای به وجود آوردن گرما وجود دارد. استفاده از باتری کتابی برای سوختن سیم ظرفشویی یکی از این روش هاست که شاید کمتر دیده و به کار برده باشیم. سیم ظرفشویی را از هم باز کرده و آن را در ظرفی که قابل اشتعال نباشد قرار می دهیم. به سادگی تنها با اتصال و مالش دو سر یک باتری کتابی ۹ ولتی به سیم ظرفشویی موجود در ظرف، آتش به وجود می آید. در واقع با اتصال باتری به سیم ظرفشویی، دو قطب مثبت و منفی باتری به وسیله سیم های موجود در سیم ظرفشویی یکدیگر متصل شده و عبور جریان الکتریکی باعث گرم شدن سیم شده و گرمای لازم برای سوختن را تامین خواهد کرد. این روش درست کردن آتش رایج نیست اما روش مناسب و کارآمدی برای مواقع گردشگری و... است. فقط باید بدانیم با سیم ظرفشویی و باتری آتش ایجاد می شود اما برای روشن نگاه داشتن آن باید از شاخ و برگ خشک و... استفاده کنیم. ♦ همچنین با استفاده از گرافیت موجود در مغز مداد یا نوک های مداد نوکی می توانیم کبریت روشن کنیم. نوک گرافیتی مداد را بین دو قطب باتری قرار می دهیم. خاصیت رسانا بودن گرافیت جریان الکتریکی را برقرار می کند. با قرار دادن نوک کبریت که ماده سوختنی مثلث آتش را تشکیل می دهد، خواهیم دید که کبریت روشن و شعله ور می شود.