عدد و شمارش

عدد و شمارش

سلام بچه هااااا،در این ویدئوی بینجو می خواهیم به شما یاد بدیم که با استفاده از ابزار های مختلف اعداد را بشمارید.هوراا

ما میتوانیم با استفاده از ابزار های متفاوت مانند