کاربرد Ielts

کاربرد Ielts

آزمون آیلتس چیست؟

شما چه برای تحصیل و چه برای اقامب قصد مهاجرت داشته باشید باید در این آزمون یا آزمون های مشابه شرکت کنید.

بخش های آزمون آیلتس:

1.speaking

2.listenig

3.writing

4.reading

پس با ما باشید تا با تمام جزئیات این آزمون آشنا شوید.