تمرین زوایای داخلی و خارجی یک مثلث

تمرین  زوایای داخلی و خارجی یک مثلث

سلام سلام.ما باز اومدیم با یک مثال کنکوری که با اصول اولیه و ساده هندسه به سادگی قابل حل است.

خب یکی از اصول کلی و اساسی:

مجموع زوایای داخلی و خارجی یک مثلث:

مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه و مجموع زوایای خارجی 360 درجه است. 

خب حالا با این نکته خیلی از مسائل به راحتی حل می شوند.

حتما این ویدئو و ویدئوهای بعدی را ببینید.