تمرین خاص

تمرین خاص

سلام بچه ها در این ویدئو بینجو یکسری سوالات خاص و جذاب از آزمون یوس آوردیم که حتما ببینید.

مثال:

تمرین خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

به تمرین بالا توجه کنید.برای به دست آوردن عبارت داده شده اول باید صورت و مخرج را به صورت کسری بنویسیم.در مرحله ی بعد یک پایه را می نویسیم و توان ها را جمع می کنیم.