تمرین 4 رادیکال مرکب

تمرین 4 رادیکال مرکب

سلام دوستان ،این مبحث در باره ی رادیکال نامتناهی و مثال های مربوط است . با ما همراه باشید .

رادیکال نامتناهی 

 برای حل رادیکال های نا متناهی ایتدا باید یک الگوی تکرار شونده را پیدا کرده و آن را برابر با B  قرار میدهمیم . و در ادامه معادله را حل میکنیم .  

در ادامه به ویدیوی بین جو توجه کنید .