رابطه ی چگالی با دما - فصل 4 فیزیک دهم - مهندس حسین ایروانی

رابطه ی چگالی با دما - فصل 4 فیزیک دهم - مهندس حسین ایروانی
جامع ترین تدریس با زبانی ساده و کاملا مفهومی به همراه حل تست های متنوع در کوتاه ترین زمان توسط مهندس حسین ایروانی مؤلف کتابهای فیزیک کنکور انتشارات مبتکران و مدرس فیزیک صدا و سیما